Kuznetsov E.P., Kucherenko M.N.

UDC 628.85

EVGENII P. KUZNETSOV, Research Assistant,

evgeni-k1@yandex.ru

MARIYA N. KUCHERENKO, PhD, A/Professor,

kucherenk_maria@mail.ru

Togliatti State University,

14, Belorusskaya Str., 445667, Togliatti, Russia

EXPERIMENTAL  STUDIES  OF  ENVIRONMENTAL  PARAMETERS  FOR  STORAGE  OF  LUSH  VEGETABLE  RAW  MATERIALS

The paper presents a field experiment on determination of basic temperature and humidity conditions and air flow properties in a storehouse intended for lush vegetable raw materials. The experiment confirmed non-uniformity of temperature fields and relative humidity in the storage. Uniformity q of humidity potential fields observed in the course of the experiment has supported the application of the concept of potential of humidity and I-d-q diagram in calculating the operating time of ventilation systems.

Keywords:intensive ventilation system; humidity potential field; environmental parameters; lush raw materials.

References

  1. Bodrov V.I., Bodrov M.V., Ionychev E.G., Kucherenko M.N. Mikroklimat proizvodstvennykh sel'skokhozyaistvennykh zdanii i sooruzhenii [Internal environment of agricultural industrial buildings]. Nizhny Novgorod : Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering Publ.2008. 623 p. (rus)
  2. Kucherenko M.N., Kuznetsov E.P. Raschet vremeni raboty sistem aktivnoi ventilyatsii khranilishch sochnogo rastitel'nogo syr'ya na osnove gradienta potentsiala vlazhnosti [Time calculation for intensive ventilation system in lush vegetable raw material storehouses using humidity gradient potential]. ESSUTM Bulletin. 2013. V.2. Pp. 81–85. (rus)
  3. Ahiazarova S.L., Kafarov V.V.Metody optimizatsii eksperimenta v khimicheskoi tekhnologii [Methods of experiment optimization in chemical engineering]. Moscow : Vysshaya Shkola Publishers, 1985. 327 p. (rus)
  4. Tsirulik A.Ya. Planirovanie eksperimenta v elektromashinostroenii[Design of experiments in electrical engineering]. Kuibyshev, 1983. 43 p. (rus)
  5. Kucherenko M.N., Kuznetsov E.P. Grafoanaliticheskie issledovaniya I-d-q diagrammy vlazhnogo vozdukha v oblasti nizkikh temperatur[Graphical and analytical research of I-d-q diagram in low-temperature area]. Privolzhsky Scientific Journal. 2012. V.2. Pp. 73–77. (rus)
  6. Kalashnikov M.P. Obespechenie parametrov mikroklimata dlya khraneniya kartofelya i ovoshchei v usloviyakh klimata Vostochnoi Sibiri[Provision of microclimate parameters for the storage of potatoes and vegetables in East Siberia]. Ulan-Ude : ESSUTM Publ., 1999. 252 p. (rus)

Full text | (376 Кб)