Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G., Yugov A.A., Chernikova E.V., Ustinov A.M.

UDC 539.3

NIKOLAI N. BELOV, DSc, Professor,

n.n.belov@mail.ru

NIKOLAI T. YUGOV, DSc, Professor,

n.t.yugov@mail.ru

DMITRII G. KOPANITSA, DSc, Professor,

kopanitsa@mail.ru

ALEKSEI A. YUGOV, PhD, A/Professor,

yugalex@mail.ru

ELENA V. CHERNIKOVA, PhD, A/Professor,

elena_c62@mail.ru

ARTEM M. USTINOV, Undergraduate Student,

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

STRENGTH  ANALYSIS  FOR  STEEL  FIBER-CONCRETE  SLABS  UNDER  SHOCK-WAVE  EXPOSURE

Continuum mechanics was used to design a mathematical model for deformation and fracture processes in steel fiber-concrete under shock-wave exposure. Impact interactions between a steel bar and slabs were investigated by means of computer simulation of impact velocity ranged between 100–500 m/s. The behavior of concrete, steel fiber-concrete, and armed concrete slabs is studied in this paper.

Keywords: shock-wave exposure; steel fiber-concrete; concrete; armed concrete; dynamic fracture; mathematical modeling.

References

 1. Talantova K.V., Mikheev N.M. Issledovanie vliyaniya svoistv stal'nykh fibr na ekspluatatsionnye kharakteristiki stalefibrobetonnykh konstruktsii [Investigations of steel fiber properties affecting functional performance of steel fiber-concrete structures]. Polzunovskii Vestnik. 2011. No. 1. Рр. 194–199. (rus)
 2. Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G., Yugov A.A. Model' dinamicheskogo razrusheniya melkozernistogo betona [Dynamic fracture model for fine-grain concrete]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2005. No. 1. Рр. 14–22. (rus)
 3. Belov N.N., Dzyuba P.V., Kabantsev O.V., Kopanitsa D.G., Yugov N.T., Yugov A.A. Matematicheskoe modelirovanie protsessov dinamicheskogo razrusheniya betona [Mathematical modeling of dynamic fracture of concrete]. Rigid Body Mechanics. 2008. No. 2. Рр. 124–133 (rus)
 4. Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G., Kabantsev O.V., Stukanov A.L., Yugov A.A., Ovechkina A.N. Raschet prochnosti betonnykh i zhelezobetonnykh kolonn pri kontaktnom vzryve tsilindricheskogo zaryada otkrytogo vzryvchatogo veshchestva [Strength analysis of concrete and armed concrete columns affected by cylindrical charge contact detonation]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2006. V. 47. No. 6. Pp. 165–173. (rus)
 5. Belov N.N., Kopanitsa D.G., Kabantsev O.V., Yugov N.T., Afanas'eva S.A., Konyaev A.A., Tolkachev V.F., Khabibullin M.V., Inzhelevskii P.M. Raschetno-eksperimental'nyi metod analiza dinamicheskoi prochnosti elementov zhelezobetonnykh konstruktsii [Experimental design technique for dynamic strength analysis of armed concrete structures]. Tomsk : STT Publ., 2008. 292 p. (rus)
 6. Belov N.N., Yugov N.T., Afanas'eva S.A., Konyaev A.A., Kopanitsa D.G., Tolkachev V.F., Khabibullin M.V., Inzhelevskii P.M. Issledovanie protsessov deformirovaniya i razrusheniya khrupkikh materialov [Study of fracture and deformation processes of brittle materials]. Journal on Composite Mechanics and Design. 2001. V. 7. No. 2. Pp. 131–142. (rus)
 7. Belov N.N., Kopanitsa D.G., Kumpyak O.G., Yugov N.T. Raschet zhelezobetonnykh konstruktsii na vzryvnye i udarnye nagruzki [Structural analysis under blast and shock exposure]. Northampton : STT; Tomsk : STT Publ., 2004. 466 p. (rus)
 8. Belov N.N., Belov N.T., Afanas'eva S.A., Konyaev A.A., Kopanitsa D.G., Tolkachev V.F., Khabibullin M.V., Inzhelovskii P.M. Issledovanie protsessov dinamicheskogo razrusheniya v melkozernistom betone metodom komp'yuternogo modelirovaniya [Computer simulation of dynamiс fracture processes in fine-grain concrete]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2001. No. 1. Pp. 14–19. (rus)
 9. Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G., Kabantsev A.A., Konyaev A.A., Tolkachev V.F., Yugov A.A. Razrushenie zhelezobetonnykh plit pri vysokoskorostnom udare [Armed slab fracture under high-speed impact]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2006. No. 1. Pp. 5–10. (rus)
 10. BelovN.N., KabantsevO.V., KonyaevA.A., KopanitsaD.G., TolkachevV.F., YugovA.A., YugovN.T. Raschetprochnostizhelezobetonanaudarnyenagruzki [Impactanalysisforarmedconcrete]. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2006. V. 47. No 6. Pp. 165–173. (rus)
 11. Yugov N.T., Belov N.N., Yugov A.A. Raschet adiabaticheskikh nestatsionarnykh techenii v trekhmernoi postanovke (RANET-3) [Three-dimensional adiabatic unsteady flow design using software package RANET-3]. Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks. RF State Registration Certificate for IBM N 201 061 104 2. Moscow. 2010. (rus)

Full text | (452 Кб)