Volskaya L.N., Korolev V.V.

UDC 711

LARISA N. VOLSKAYA, DSc, Professor,

amd.vkor@ngs.ru

VYACHESLAV V. KOROLEV, Research Assistant,

amd.vkor@ngs.ru

Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering,

113, Leningradskaya Str., 630008, Novosibirsk, Russia

DEVELOPMENT  OF  URBAN  ECOLOGICAL  FRAME  OF  THE  SIBERIAN  CITY  OF  NOVOSIBIRSK  (LATE  19TH  AND  EARLY  21ST  CENTURIES)

The main stages in the development of Novosibirsk are emphasized in the article. The relationship evolution of the natural landscape elements and the urban frame of the city at different stages of its historical development reflected on the state of biosphere, environmental protection and activity of a large city in Siberia have been considered. The diagrams showing the state of urban ecological frame of Novosibirsk in different historical periods have been given. Based on the analysis of the ecosystems evolution in the urbanized areas the basic principles of urban ecological frame conservation of large city in Siberia have been formulated.

Key words: periods of development; the natural landscape; environment; ecology of the city and urban ecological frame.

References

  1. Balandin, S.N. Novosibirsk. Istorija gradostroitel'stva. 1893–1945 gg. [History of urban planning. 1893–1945 years]. Novosibirsk Publishing House, 1986. 160 p. (rus)
  2. Balandin, S.N. Novosibirsk. Istorija gradostroitel'stva. 1945–1985 gg. [History of urban planning. 1945–1985 years]. Novosibirsk Publishing House, 1986. 145 p. (rus)
  3. Gorbachev, V.T., Kradin, N.N., Kradin, N.P., et al. Gradostroitel'stvo Sibiri [Urban planning of Siberia]. Ed. V.I. Carev. Kolo ID, 2011. 783 p. (rus)
  4. Erohin, G.P. Jevoljucija prostranstvennoj struktury g. Novosibirska 1893–2007 gg. [The evolution of the spatial structure of Novosibirsk in 1893–2007 years.]. Novosibirsk, NGAHA [Novosibirsk State Academy of Architecture and Arts], 2008. 104 p. (rus)
  5. Karnovskij, Ju. Z. Jekologija Gorodov Zapadnoj Sibiri: Novosibirsk ne samyj hudshij. No problemy est' [Ecology of Cities in Western Siberia: Novosibirsk is not the worst. But there are problems:] : sajt-forum “Bol'shoj Novosibirsk”. Available at : http://experts.megansk.ru. Publ. 12.01.2009. (rus)
  6. Kozhurkova, T.B. Osnovnye istoricheskie jetapy formirovanija planirovochnoj struktury sibirskogo goroda na primere Novosibirska (Novonikolaevska) [The main historical stages of planning structure formation at exemplified by Siberian city Novosibirsk (Novonikolaevsk)]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2008. No. 3. Pp. 100–112. (rus)
  7. Maslov, N.V. Gradostroitel'naja jekologija [Urban planning ecology]. Moscow, Vysshaya Shkola Publishers, 2003. 285 p. (rus)
  8. Ogly, B.I. Novosibirsk: ot proshlogo k budushhemu [Novosibirsk: from past to future]. Novosibirsk Publishing House, 1991. 119 p. (rus)
  9. Pivkin, V.M., Chindjaeva, L.N. Jekologicheskaja infrastruktura sibirskogo goroda (na primere novosibirskoj aglomeracii) [Ecological Infrastructure of Siberian city (at exemplified by Novosibirsk agglomeration)]. Novosibirsk, SIBPRINT Publ., 2002. 183 p. (rus)
  10. Jenciklopedija goroda Omska [Encyclopedia of Omsk]. G.A. Pavlov, L.V. Novoselovoj, S.G. Sizov, editors. Omsk, Dom «LEO». V. 1: Omsk: ot proshlogo k nastojashhemu (period s 1716-go po 2008 god) V. 1: [Omsk: from past to present (period from 1716 to 2008 year)], 2009. 920 p. (rus)

Full text | (466 Кб)