Volokitin G.G., Volokitin O.G., Shekhovtsov V.V., Maslov Ye.A., Malyuga N.V.

UDC 666.198

GENNADII G. VOLOKITIN, DSc, Professor,

vgg-tomsk@mail.ru

OLEG G. VOLOKITIN, PhD, A/Professor,

volokitin_oleg@mail.ru

VALENTIN V. SHEKHOVTSOV, Student,

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

EVGENII A. MASLOV, PhD, A/Professor,

maslov_eugene@mail.ru

Tomsk Polytechnic University,

30, Lenin Ave., 634050 Tomsk, Russia

NIKOLAI V. MALYUGA, Research Assistant,

Haver2023@rambler.ru

Tomsk State University,

36, Lenin Ave., 634050, Tomsk, Russia

PLASMA PROCESS  MODELING  OF  WOOD  SURFACES

A plasma surface technology was developed for protective-decorative coating of woods in this paper. Experimental research was carried out into coatings using low-temperature plasma. The paper presents research conducted in relation to temperature field distribution across the workpiece cross-section, and results obtained were compared with theoretical investigations.

Key words: plasma processing; plasma-treated surface; protective-decorative coating; temperature fields.

References

  1. Volokitin, O.G., Tsvetkov, N.A., Volokitin, G.G. Perspektivy tekhnologii sozdaniya zashchitno-dekorativnykh pokrytiy na poverkhnosti drevesiny s ispolzovaniyem plazmennoy tekhnologii [Perspectives of protective-decorative coating of wood surfaces using plasma technology]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2012. No.1. Pp.112-116. (rus)
  2. Sposob polucheniya zashchitno-dekorativnogo pokrytiya na drevesine [Production process for protective-decorative coating of wood surfaces]: patent application No. 2012104467 of 08.02.2012. (rus)
  3. Volokitin, G.G., Skripnikova, N.K., Shilyayev, A.M., Petrochenko, V.V. Plazmennyye tekhnologii v stroitelstve [Plasma technologies in construction]. Tomsk : Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2005. 291 p. (rus)
  4. Nikiforov, A.A., Skripnikova, N.K., Maslov, Ye.A., Volokitin, O.G. Issledovaniye plazmennoy tekhnologii polucheniya silikatnykh tugoplavkikh rasplavov [Refractory silicate melt plasma technology]. TiA, 2009. V. 16. No. 1. Pp. 159–163. (rus)
  5. Kalitkin, N.N. Chislennyye metody [Numerical methods]. Moscow : Nauka, 1978. 512 p. (rus)

Full text | (412 Кб)