Kumpyak O.G., Galyautdinov Z.R., Maksimov V.B.

UDC 624.073.121+624.042.3

OLEG G. KUMPYAK, DSc, Professor,

OGKumpjak@yandex.ru

ZAUR R. GALYAUTDINOV, PhD, A/Professor,

zaurg@sibmail.com

VALERII B. MAKSIMOV, Research Assistant,

ValerDoz@sibmail.com

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

THE  ANALYSIS  OF  TWO-WAY  REINFORCED  CONCRETE  SLABS  ON  RIGID  AND  YIELDING  SUPPORTS  AT  SHORT-TERM  DYNAMIC  LOADING

The paper presents the results of experimental research conducted into two-way reinforced concrete slabs subject to short-time dynamic loading. Properties of structural dynamic resistance have been shown in different phases of yielding support behavior.

Key words: dynamic loading; concrete structure; two-way slabs; yielding support.

References

  1. Kumpyak, O.G., Galyautdinov, Z.R. Raschet zhelezobetonnykh plit na podatlivykh oporakh pri kratkovremennom dinamicheskom nagruzhenii [Design of reinforced concrete slab on yielding supports subject to short-term dynamic loading]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. Tomsk. 2011. No. 1. Pp. 116–125. (rus)
  2. Kumpyak, O.G., Kokorin, D.N. Eksperimental'nye issledovaniya zhelezobetonnykh balok na podatlivykh oporakh po naklonnym secheniyam pri kratkovremennom dinamicheskom nagruzhenii [Experimental research of concrete slabs on oblique-section yielding supports under short-term dynamic loadings]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. Tomsk. 2011. No. 1. Pp. 116–125. (rus)
  3. Kumpyak, O.G., Malinovskii, A.P., Pedikov, A.V. Eksperimental'no-teoreticheskoe issledovanie szhatykh zhelezobeton-nykh balok na podatlivykh oporakh pri kratkovremennom dina-micheskom nagruzhenii [Experimental and theoretical study of compressed reinforced concrete slabs on yielding supports subject to short-term dynamic loading]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. Tomsk. 2006. No. 2. Pp. 110–114. (rus)
  4. Kumpyak, O.G., Odnokopylov, G.I., Kokorin, D.N. Ustroistvo dlya obespecheniya zhivuchesti stroitel'nykh konstruktsii pri kratkovremennom dinamicheskom vozdeistvii [Durability structure for building constructions subject to short-term dynamic loading]. Pat. Rus. Fed. N 2428549 of 05.04.2010. (rus)
  5. Pedikov, A.V. Raschet zhelezobetonnykh szhato-izgibaemykh balok s podatlivymi sharnirnymi oporami na kratkovre-mennuyu dinamicheskuyu nagruzku [Design of reinforced concrete compressed bending beams on yielding simple supports under short-term dynamic loading]. News of Higher Educational Institutions. Construction. 2004. No. 6. Pp. 125–129. (rus)

Full text | (673 Кб)