Dzyubo V.V., Alferova L.I.

UDC 628.162.82

VLADIMIR V. DZYUBO, DSс, Professor,

dzv1956@mail.ru

LARISA I. ALFEROVA, Senior Teacher,

alflar@mail.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya, 634003, Tomsk, Russia

DESIGN  AND  TECHNOLOGY  OF  NATURAL  WATER  RADIAL  FILTRATION

Pressure filters of water treatment facilities using radial filtration technology operate in the mode of irregular rates of a stream purified, and are characterized by a possible artificial formation of porosity in synthetic filtering materials. Actually, radial filters allow implementing various options, namely: directions of filtration, filtration rate, and porosity of filtering material. It is achieved by filtering facilities design which allows maximum use of contaminant filter capacity during natural water purification.

Key words: radial filtration; irregular filtration rate; pressure radial filter; filtering material; contaminant filter capacity; radial filter design.

References

 1. SNiP 2.04.02–84. Vodosnabzheniye. Naruzhnyye seti i sooruzheniya [Water-supply and outdoor networks and structures]. Gosstroy Rossii. Moscow : GUP TsPP, 1997. 128 p.
 2. Zhurba, M.G. Ochistka vody na zernistykh filtrakh [Water purification using granular filters]. Lvov : Izd-vo Lvovskogo universiteta [Lviv University Publishing House], 1980. 199 p. (rus)
 3. SanRaN 2.1.4.1074–01. Pityevaya voda. Gigiyenicheskiye trebovaniya k kachestvu vody tsentralizovannykh sistem pityevogo vodosnabzheniya. Kontrol kachestva. Sanitarno-epidemiologicheskiye pravila i normativy [Drinking water. Hygienic requirements for quality of water of the centralized systems of drinking water supply. Quality control. Health and hygiene rules and standards]. Moscow : Federalnyy tsentr gossanepidemnadzora Minzdrava Rossii [Federal Centre for State Sanitary & Epidemiological Surveillance Agency of the Russian Ministry of Health]. 2002. 103 p.
 4. Ayukayev, R.I., Meltser, V.Z. Proizvodstvo i primeneniye filtruyushchikh materialov dlya ochistki vody: sprav. posobiye [Production and use of filtering materials for water purification]. Leningrad : Stroyizdat, 1985. 120 p. (rus)
 5. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I. Sposoby ochistki i konditsionirovaniya podzemnykh vod dlya tseley pityevogo vodosnabzheniya [Ways of cleaning and conditioning of underground waters for drinking water supply]. Vestnik of Tomsk University of Architecture and Building. 2005. No. 1. Pp. 143–163. (rus)
 6. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I. Tekhnologicheskiye kharakteristiki droblenogo albitofira v protsesse ochistki podzemnykh vod filtrovaniyem [Processing characteristics for shredded albitophyre during water filtration]. Pityevaya voda [Drinking water]. 2006. No. 3. Pp. 12–18. (rus)
 7. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I. Filtrovaniye prirodnykh vod v rezhime neravnomernykh skorostey [Natural waters under irregular filtration rate]. Vestnik of Tomsk University of Architecture and Building. 2007. No. 2. Pp. 180–190. (rus)
 8. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I. Formirovaniye peremennoy poristosti sinteticheskikh filtruyushchikh materialov v tekhnologiyakh ochistki vody [Formation of variable porosity of synthetic filter materials used in water purification]. Santekhnika. 2006. No. 3. Pp. 12–17. (rus)
 9. Zhurba, M.G. Penopolistirolnyye filtry [Polystyrene foam filters]. Moscow : Stroyizdat, 1992. 240 p. (rus)
 10. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I. Modelirovaniye i issledovaniye raboty filtrov s nestatsionarnoy skorostyu filtrovaniya [Modeling and research of filter operation with unsteady filtration rate]. Voda: Tekhnologiya i Ekologiya. 2007. No. 2. Pp. 22–32. (rus)
 11. Dzyubo, V.V. K voprosu opredeleniya osnovnykh raschetnykh parametrov filtrov ochistki podzemnykh vod [Towards determination of principle design parameters of ground water purification filters]. Pityevaya voda. 2007. No. 4. Pp. 7–11. (rus)
 12. Pat. Rus. Fed. N 2310496, MPK7 B01D 24/10. Napornyy filtr [Pressure filter]. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I.; publ. 2007, Bul. No. 32.
 13. UMP Rus. Fed. N 70149, MPK7 B01D 24/10. Napornyy filtr [Pressure filter]. Dzyubo, V.V., Alferova, L.I. Butovskiy, M.E.; publ. 2008, Bul. No. 2.

Full text | (1.05 Mб)