Nedavnii O.I., Bogatyreva M.M., Kuznetsov S.M., Kandaurova N.M.

UDC 691.327

OLEG I. NEDAVNII, DSc, Professor,

kirpich@mail.tomsknet.ru

MARIYA M. BOGATYREVA, Research Assistant,

mar289@rambler.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

SERGEI M. KUZNETSOV, PhD, A/Professor,

ksm56@yandex.ru

Siberian Transport University,

191, Koval'chuk Str., 630049, Novosibirsk, Russia

NINA M. KANDAUROVA, PhD, A/Professor,

agd_tmm48@mail.ru

Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering,

113, Leningradskaya Str., 630008, Novosibirsk, Russia

IMPROVEMENT  OF  ORGANIZATIONAL  AND  ENGINEERING  RELIABILITY  OF  CONSTRUCTION  MACHINERY

The paper suggests an evaluationmodel oforganizational andengineering reliabilityof construction machinery allowing to determine the efficiencyofsystems, sets, and unitsat aconstruction site.To improvethe organizational and engineering reliabilityof operation it isexpedient to select machinesand sets, and also make organizational and engineeringdecisions using themultiparametric optimization. The optimum production amounts to objective function .

Keywords: construction machinery;work; organizational and engineering risks; organizational and engineering reliability; optimization methods.

References

  1. Gusakov A.A., Il'in N.I. Organizatsionno-tekhnologicheskaya nadezhnost' stroitel'stva [Organizational and engineering reliability of construction]. Moscow: Stroyizdat, 1984. 169 p. (rus)
  2. Isakov A.L., Kuznetsova K.S., Kuznetsov S.M. Optimizatsiya raboty kompleksa mashin pri stroitel'stve ob"ektov [Optimization of machinery complex operation at project construction]. News of Higher Educational Institutions.Construction. 2012. No. 1. Pp. 52-57. (rus)
  3. Golovniov S.G. Tekhnologiya zimnego betonirovaniya. Optimizatsiya parametrov i vybor metodov [Technology of winter concrete casting. Optimization of parameters and selection of methods]. Chelyabinsk : Izd. SUSU [South Ural State UniversityPublishing House], 1999. 156 p. (rus)
  4. Abdullaev G.I. Osnovnye napravlenija povyshenija nadeznosti stroitel'nyh processov [Basic directions of increase reliability of construction processes]. Magazine of Civil Engineering, 2010. No. 6. Pp. 60-64. (rus)
  5. Kuznetsov S.M. Sistemotekhnika resursosberegayushchei tekhnologii stroitel'stva zdanii i sooruzhenii [Engineering resource-saving of technology for construction of buildings and structures]. News of Higher Educational Institutions.Construction. 2005. No. 3. Pp. 110-117. (rus)
  6. Titov M.M., Nedavnii O.I., Kuznetsov S.M., Serov M.Yu. Ocenka organizacionno-tehnologicheskoj nadezhnosti stroitel'nyh mashin pri proizvodstve betonnyh rabot [Estimation of organizational and engineering reliability of construction machinery at concrete works]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building, 2013. No. 1. Pp. 196-203. (rus)

Full text | (277 Кб)