Borisov S.V.

UDC 726.5

SERGEY V. BORISOV, PhD, A/Professor,

borisov-sv@inbox.ru

Moscow Architectural Institute, (State Academy),

11, Rozhdestvenka Str., 107031, Moscow, Russia

EUROPEAN  ARCHITECTURAL  STYLES  OF  THE 18TH– 19TH  CENTURIES  IN  MODERN  RUSSIAN  TEMPLE  CONSTRUCTION

The article analyzes the current application of the European architectural styles of the 18th–19th centuries in building of Orthodox churches. This relevant problem covers development paths of Orthodox architecture. The article includes examples of Orthodox churches built in the 18th–19thcenturies and gives recommendations on Orthodox church design using the European style.The analysis confirms the permissibility of using Baroque, Classicism, Empire styles in modern church construction.

Keywords: Orthodox church; design; Classicism; Empire; Baroque; architectural style; space-planning composition.

References

 1. Borisov S.V. Traditsii i novatorstvo v sovremennom khramostroenii [Tradition and innovation in modern temple construction]. Privolzhskii Nauchnyi Vestnik. 2013. No. 4(20). Pp. 92–97. (rus)
 2. Borisov S.V. Osobennosti proektirovaniya sel'skikh khramov v srednei polose Rossii [Design techniques of rural churches in central Russia]. Moscow : Technomash Publ., 2008. 140 p. (rus)
 3. Zubova M.V. Istoriya arkhitektury Vizantii i Zapadnoi Evropy. Srednie veka [History of architecture in Byzantium and Western Europe. Middle Ages]. Moscow : Universitetskaya Kniga Publ., 2011. 304 p. (rus)
 4. Buseva-Davydova I.A. K probleme kanona v pravoslavnom khramostroenii [Canon problem in Orthodox temple construction]. Christian architecture. New materials and studies. Ed. I.A. Bondarenko. Moscow : URSS Publ., 2004. Pр. 61–72. (rus)
 5. Pod"yapol'skaya E.N. Pamyatniki arkhitektury Moskovskoi oblasti. Illyustrirovannyi nauchnyi katalog [Architectural Monuments of Moscow region. Scientific illustrated catalog]. Moscow : Stroyizdat, 1998. V. 1. 287 p. (rus)
 6. Zen'kovskii V. Apologetika [Apologetics]. Moscow : Lepta-Press, 2004. 534 p. (rus)
 7. Taruashvili L.I. Mimesis i tektonika v sisteme esteticheskikh vozzrenii Vitruviya [Mimesis and tectonicsin aesthetic views of Vitruvius]. In: Subject of architecture: art without borders. Originated by I.N. Slyunkova. Moscow : Progress-Traditsiya Publ., 2011. Pp. 38–49. (rus)
 8. Tal'berg N.D. Istoriya Russkoi Tserkvi [Russian Church History]. Moscow:Sretenskii monastyr' Publ., 2008. 960 p. (rus)
 9. Chertezhi A.N. Voronikhina. Kollektsiya muzeya arkhitektury [Drawings of A.N. Voronikhin. Collection Museum of Architecture]. Moscow : All-Union Academy of Architecture Publ., 1938. 136 p. (rus)
 10. Putyatin I.E. Obraz russkogo khrama i epokha Prosveshcheniya [Russian church and the Age of Enlightenment]. Moscow : Gnosis Publ., 2009. 416 p. (rus)
 11. Gerasimov Yu.N. Istoriya arkhitektury Zapadnoi Evropy i SShA Novogo i Noveishego vremeni [Modern and contemporary history of architecture of Western Europe and the United States]. Moscow : Universitetskaya Kniga Publ., 2012. 272 p. (rus)
 12. Borisov S.V. Arkhitekturnye osobennosti deistvuyushchikh khramov, prednaznachennykh dlya razmeshcheniya ob"ektov kul'turnogo naslediya, peredannykh iz muzeev [Architectural peculiarities of existing temples designed for cultural heritage objects taken from museums]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Irkutsk, 2011. No. 7(54). Pp. 28–33. (rus)
 13. Borisov S.V. Sovremennyi podkhod k obespecheniyu sokhrannosti ob"ektov kul'turnogo naslediya [Modern approach to preservation of cultural heritage]. Nauka i tekhnologii v promyshlennosti. 2011. No. 4. Pp. 124–126. (rus)

Full text | (693 Кб)