Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G., Yugov A.A., Chernikova E.V., Mamtsev R.S., Ustinov A.M.

UDC 539.3

NIKOLAI N. BELOV, DSc, Professor,

n.n.belov@mail.ru

NIKOLAI T. YUGOV, DSc, Professor,

n.t.yugov@mail.ru

DMITRII G. KOPANITSA, DSc, Professor,

kopanitsa@mail.ru

ALEKSEI A. YUGOV, PhD, A/Professor,

yugalex@mail.ru

ELENA V. CHERNIKOVA, PhD, A/Professor,

elena_c62@mail.ru

ROMAN S. MAMTSEV, Research Assistant,

mamtsevroman@mail.ru

ARTEM M. USTINOV, Undergraduate Student,

artemustinov@bk.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

MODELLING  ANDDESIGN  OF  CONCRETE  AND  FERROCONCRETE  STRUCTURES  TO  RESIS  THIGH-SPEED  PROJECTILE  IMPACTS*

The paper suggests mathematical models of concrete and ferroconcrete behavior exposed to a shockwave loading. Model verification was provided by a comparison between mathematical modeling and experimental results on projectile force generated by steel bars and concrete and ferroconcrete plates. Computer simulation used to study the projectile impacts including those contained an explosive material has allowed to animate impacts at different angles crushing concrete and ferroconcrete plates (with spatial separation, sand-filled spacing, and others) which represented industrial constructions.

* This work was financially supported by grant N 12-01-00227а from the Russian Foundation for Basic Research.

Keywords: concrete; ferroconcrete; shock-wave exposure; disintegration.

References

 1. Belov N.N., Kopanitsa D.G., Kumpyak O.G., Yugov N.T. Raschet zhelezobetonnykh konstruktsii na vzryvnye i udarnye nagruzki [Ferroconcrete structural analysis to resist explosion shock waves]. Northampton : STT, Tomsk : STT, 2004. 466 p. (rus)
 2. Belov N.N., Kabantsev O.V., Kopanitsa D.G., Yugov N.T. Raschetno-eksperimental'nyi metod analiza dinamicheskoi prochnosti elementov zhelezobetonnykh konstruktsii [Theoretical and experimental structural analysis of dynamic strength of ferroconcrete members]. Tomsk : STT, 2008. 292 p. (rus)
 3. Belov N.N., Kopanitsa D.G., Yugov N.T. Dinamika vysokoskorostnogo udara i soputstvuyushchie fizicheskie yavleniya [Dynamics of high-speed impact and related physical phenomena]. Northampton : STT; Tomsk : STT, 2005. 360 p. (rus)
 4. Belov N.N., Korneev A.I., Nikolaev A.P. Chislennyi analiz razrusheniya v plitakh pri deistvii impul'snykh nagruzok [Numerical analysis of plate failure under switching loads]. PMTF. 1985. No. 3 Pp. 132–136. (rus)
 5. Belov N.N., Demidov V.N., Efremova L.V. Komp'yuternoe modelirovanie dinamiki vysokoskorostnogo udara i soputstvuyushchikh fizicheskikh yavlenii [Computer simulation of high-speed impact dynamics and related physical phenomena]. News of Higher Educational Institutions. Physics. 1992. No. 8. Pp. 5–48. (rus)
 6. Afanas’eva S.A., Belov N.N., Tolkachev V.F., Habibulin M.V., Yugov N.T. Osobennosti udarno-volnovogo deformirovaniya poristoy keramiki Al2O3 [Shockwave deformation of porous ceramics Al2O3]. Proceedings of the Russian Academy of Sciences.1999. V. 368. No. 4. Pp. 477–479. (rus)
 7. Belov N.N., Yugov N.T., Afanas’eva S.A. Issledovanie protsessov deformirovaniya i razrusheniya khrupkikh materialov [A study of deformation and fracture of brittle materials]. Mehanika kompozitsionnih materialov i konstruktsiy. 2001. V. 7. No. 2. Pp. 131–142. (rus)
 8. Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G. Model’ dinamicheskogo razrusheniya melkozernistogo betona [A model of dynamic disintegration of sand concrete]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2005. No. 1. Pp. 14–22. (rus)
 9. Belov N.N., Dzyubo P.V., Kabantsev O.V., et al. Matematicheskoe modelirovanie protsessov dinamicheskogo razrusheniya betona [Mathematical modeling of dynamic disintegration of concrete]. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Mechanics of Solids. 2008. No. 2. Pp. 124–133. (rus)
 10. Belov N.N., Kabantsev O.V., Konyaev A.A. Raschet prochnosti zhelezobetona na udarnye nagruzki [Ferroconcrete structural shockwave design]. PMTF. 2006. V. 47. No. 6. Pp. 165–173. (rus)
 11. Afanas’eva S.A. Belov N.N., Yugov N.T. Pronikanie tsilindricheskih udarnikov v pregradi iz betona i peschannogo grunta [The penetration of the cylindrical shock in barriers of concrete and sandy soil]. DAN RF. 2002. V. 387. No. 5. Pp. 1–4. (rus)
 12. Yugov N.T., Belov N.N., Yugov A.A. Raschet adiabaticheskikh nestatsionarnykh techenii v trekhmernoi postanovke RANET-3 [Adiabatic nonstationary flow design using 3D equipment RANET-3]. Federal'naya sluzhba po intellektual'noi sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam. Svidetel'stvo o gosudarstvennoi registratsii programm dlya EVM N 201 061 104 2. Moscow. 2010. (rus)
 13. Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G. Issledovanie prochnosti modelei stal'nykh trubobetonnykh i zhelezobetonnykh kolonn na neodnokratnyi tortsevoi udar padayushchego gruza raschetno-eksperimental'nym metodom [Strength of steel tube and ferroconcrete columns tested at a multiple frontal drop impact weight]. Mehanika kompozitsionnih materialov i konstruktsiy. 2010. V. 16. No. 2. Pp. 181–190. (rus)
 14. Belov N.N., Yugov N.T., Kopanitsa D.G., Yugov A.A., Stukanov A.L., Mamtsev R.S., Ustinov A.M. Issledovaniye protsessov udarnogo vzaimodeystviya snar’ada s promishlennim ob’ektom iz jelezobetona metodom komp’uternogo modelirovaniya [Computer simulation of industrial constructions exposed toprojectile impacts]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2013. No. 2. Pp. 167–190. (rus)
 15. Pilcher D.T., Beckstead M.W., Christensen L.W., King A.J.Sopostavlenie teorii s rezul’tatami opitov po perehodu goreniya v detonatsiyu [A Comparison of Model Predictions and Experimental Results of DDT Tests]. Ditonatsiya i vzrivchatie veschestva. Collection of scientific articles. Moscow : Mir, 1981.

Full text | (670 Кб)