Afanas'ev D.A., Unger F.G., Tsyro L.V., Sarkisov Yu.S., Gorlenko N.P., Klopotov A.A., Abzaev Yu.A.

UDC 544.75:666.9.015.7

DMITRII A. AFANAS'EV, Research Assistant,

dmitri.86@gmail.com

FELIKS G. UNGER, DSc, Professor,

unger@xf.tsu.ru

LARISA V. TSYRO, PhD, A/Professor,

tsyro@xf.tsu.ru

Tomsk State University,

36, Lenin Ave., 634050, Tomsk, Russia

YURII S. SARKISOV, DSc, Professor,

yu-s-sarkisov@yandex.ru

NIKOLAI P. GORLENKO, DSc, Professor,

Gorlen52@mail.ru

ANATOLII A. KLOPOTOV, DSc, Professor,

klopotovaa@sibmail.com

YURII A. ABZAEV, DSc, Professor

аbzaev@tsuab.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia

THE  ROLE  OF  SPIN  EFFECTS  IN  STRUCTURE  FORMATION  OF  CEMENT  MIXTURES

The paper presents a new approach to the cement hardening mechanism allowing for efficient interactions. Changes in paramagnetic centre concentration in the course of hardening of type M400 Portland cement and type M600 high-strength cement are described in this paper. It is shown that changes observed in the paramagnetic centre concentration are associated with recombination processes of paramagnetic centres and amorphization of the basic polycrystalline structure. From the spin chemistry viewpoint, four possible kinds of water molecular configurations.

Keywords: cement; spin chemistry; electron spin resonance spectroscopy; hardening; strength; paramagnetic centre; recombination.

References

 1. Buchachenko A.L. Khimiya na rubezhe vekov: sversheniya i prognozy [Chemistry at the turn of the century: accomplishments and forecasts]. Russ. Chem. Rev.1999. No. 2. Pp. 99–117. (rus)
 2. Buchachenko A.L., Berdinsky V.L. Spinovyi kataliz – novyi tip kataliza v khimii [Spin catalysis as new type of catalysis in chemistry]. Russ. Chem. Rev.2004. No. 11. Pp. 1123–1130. (rus)
 3. Unger F.G. Kvantovaya mekhanika i kvantovaya khimiya, ili Vvedenie v spinovuyu khimiyu [Quantum mechanics and quantum chemistry or Introduction in spin chemistry]. Tomsk: TML-Press, 2010. 305 p. (rus)
 4. Afanas'ev D.A., Tsyro L.V., Unger A.F., Andreeva L.N., Aleksandrova S.Ya., Unger F.G. Spinovye aspekty v prirode protsessov tverdeniya tsementa [Spin aspects in nature of cement hardening processes]. Polzunovskii Vestnik, 2009. No. 3. Pp. 82–85. (rus)
 5. Afanas'ev D.A., Tsyro L.V., Sarkisov Yu. S., Unger F.G., Kiselev S.A., Unger A.F. Spinovaya khimiya tsementnykh sistem[Spin chemistry of cement systems]. Vestnik Nauki Sibiri, 2012. No. 5. Pp. 247–260. (rus)
 6. Lapcik L., Simek Z. Electron paramagnetic resonance study of dry cements. Cement and Concrete Research. 1996. No. 2. Pp. 237–242.
 7. Tsyro L.V., Afanas'ev D.A., Unger A.F., Andreeva L.N., Unger F.G. Vozmozhnosti metoda elektronnogo spinovogo rezonansa v izuchenii prirody ob"ektov razlichnogo proiskhozhdeniya [The possibilities of the electron spin resonance in the study of the nature of objects of different origin]. Journal of Advanced Materials, 2010. No. 3. Pp. 91–96. (rus)
 8. Lopanova E.A. Radiospektroskopicheskie issledovaniya protsessa gidratatsii silikatov s pomoshch'yu spinovykh metok [Radio-spectroscopic study of silicate hydration process using spin labels]. Inorganic Materials: Applied Research, 2004. No. 3. Pp. 34–41. (rus)
 9. Pul Ch. Tekhnika EPR-spektroskopii [EPR-spectroscopy technique]. Moscow: Mir, 1970. 557 p. (rus)
 10. Scrivener K.L., Fullmann T., Gallucci E., Walenta G., Bermejo E. Quantitative study of Portland cement hydration by X-ray diffraction/Rietveld analysis and independent methods. Cement and Concrete Research. 2004. No. 34. Pp. 1541–1547.
 11. Sychev M.M. Sovremennye predstavleniya o mekhanizme gidratatsii tsementa [Modern concepts of cement hydration mechanism]. Moscow : VNIIESM Publ., 1984. 50 p. (rus)
 12. Smolin A.Y. Razvitie metoda podvizhnykh kletochnykh avtomatov dlya modelirovaniya deformatsii i razrusheniya sred s uzetom ikh struktury [Cellular automaton method for modeling structural deformation and destruction of media]. Tomsk, 2009. 285 p. (rus)
 13. Golovleva V.K., Dunaevskiy G.E., Levdikova T.L., Sarkisov, Yu.S., Tsyganok Yu.I. Issledovanie vliyaniya magnitnykh polei na svoistva polyarnykh zhidkostei [Investigation of magnetic field effect on properties of polar liquids]. 2000. No. 12. Pp. 35–38. (rus)
 14. Gorlenko N.P., Sarkisov Yu.S. Nizkoenergeticheskaya aktivatsiya dispersnykh sistem [Low-energy activation of disperse systems]. Tomsk. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2011. 264 p.
 15. SafronovV.N., PetrovG.G., KugaevskayaS.A., ShcheptinovE.Y., GorlenkoN.P., Sarkisov Yu.S.Vliyanievremenivyderzhkidozatvoreniyaomagnichennoivodynasvoistvatsementnykhkompozitov [Timestorageofmagneticmixingwateraffectingthepropertiesofcementcomposites]. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2010. No. 4. Pp. 139–150. (rus)

Full text | (233 Кб)