Skripnikova N.K.

UDC 666.9.014

NELLI K. SKRIPNIKOVA, DSc, Professor,

nks2003@mail.ru

ALEKSANDR V. LUCENKO, PhD, A/Professor,

nks2003@mail.ru

Tomsk State University of Architecture and Building,

2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia,

NATALYA A. SAZONOVA, PhD, A/Professor,

n.a.sazonova@mail.ru

ANASTASIYA A. FETISOVA, Undergraduate Student,

fetisova_1994@bk.ru

Angarsk State Technical Academy,

60, Chaikovskii Str., 665835, Angarsk, Russia

CEMENT CLINKER STRUCTURE MODIFIED BY LOW-TEMPERATURE PLASMA DEPENDING ON PROCESS CONDITIONS

The paper presents the analysis of the cement clinker structure synthesized by the low-temperature plasma at different process conditions. The regularity is detected for the morphology modification of clinker minerals and their arrangement at isothermal ageing during 75, 90 and 120 s. The structure of specimens is mainly represented by tricalcium silicate of the acicular and lamellar shapes having the size of (0,5–16) × (4–157) µm; fine grains of dicalcium silicate of spherical and dendritic shapes the size of which ranges between 0,5–26 µm. Using petrographic and chemical analyses, the optimum process conditions are detected for cement clinker melting.

Keywords: cement clinker; low-temperature plasma; microstructure; alite; belite; cement.

References

 1. Skripnikova N.K., Sazonova N.A., Volokitin G.G. Synthesis of cement clinker using low-temperature plasma. Proc. 5th Int. Sci. Conf. ‘European Science and Technology’. Munich, 2013. V. 1. Рp. 476–480.
 2. Burlov Y.A.,Burlov I.Y., Krivoborodov Y.R. Synthesis of special cements using different waste. Proc. 13th Int. Sci. Congress ‘Chemistry of Cement’. Madrid, 2011. Pp. 138–141.
 3. Sazonova N.A., Skripnikova N.K. Using the low-temperature plasma in cement production. Journal of Physics: Conference Series. 2015. V. 652. 012063.
 4. Glasser F. Production and properties of some cements made by plasma fusion. Cement and Concrete Research. 1975. V. 5. Pp. 55–61.
 5. Sazonova N.A., Skripnikova N.K., Ivanova E.R., Mozhgin A.K., Volokitin O.G. Synthesis of clinker minerals under the influence of low-temperature plasma. Proc. 6th Int. Sci. Conf. ‘Science, Technology and Higher Education’. Westwood, 2014. Рp. 415–421.
 6. Sazonova N.A., Skripnikova N.K., Novikova L.E., Lucenko A.V. Cement clinker structure during plasma-chemical synthesis and its influence on cement properties. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2015. No. 71. 012018.
 7. Maki I., Fukuda K., Seki S., Tanioka T. Impurity distribution during crystal growth of alite in Portland cement clinker. Journal Am. Ceram. Soc. 1991. No. 74. Pp. 2082–2085.
 8. Skripnikova N.K., Sazonova N.A. Osobennosti nanostrukturirovannoi matrichnoi modeli tsementnogo klinkera pri plazmokhimicheskom sinteze [Nanostructured matrix model of cement clinker at plasma-chemical synthesis]. Bulletin of Irkutsk State Technical University. 2013. No. 8. Pp. 33–37. (rus)
 9. Timashev V.V., Al'bats B.S., Osokin A.P. Vliyanie sostava i svoistv rasplava na protsessy zhidkofazovogo spekaniya portlandtsementnykh syr'evykh smesei [Melt composition and property effect on liquid-phase sintering of Portland cement raw mixes]. J. Applied Chem. 1976. V. 49. No. 9. Pp. 1919–1924. (rus)
 10. Volokitin G.G., Skripnikova N.K, Sazonova N.A. Optimizatsiya sostava syr'evoi smesi i tekhnologicheskogo rezhima plazmokhimicheskogo sinteza tsementnogo klinkera s ispol'zo­vaniem metodov matematicheskogo planirovaniya eksperimenta [Optimization of raw material mixture composition and process conditions of plasma-chemical synthesis of cement clinker using mathematical planning methods]. Vestnik TSUAB. 2011. No. 4. Pp. 146–151. (rus)
 11. Volokitin G.G., Skripnikova N.K., Pozdnyakova N.A., Volokitin O.G., Lutsenko A.V. Vysokotemperaturnye sposoby proizvodstva tsementnogo klinkera s ispol'zovaniem nizkotemperaturnoi plazmy i elektrodugovogo progreva (Dzhoulev nagrev) [High-temperature method of manufacturing cement clinker using low-temperature plasma and electric heating (Joule heating)]. Vestnik TSUAB. 2008. No. 4 (21). Pp. 106–112. (rus)
 12. Burlov Yu.A., Burlov I.Yu. Novaya, bezotkhodnaya chistaya tekhnologiya sinteza vyazhushchikh i soputstvuyushchikh materialov s ispol'zovaniem otkhodov promyshlennosti [New, non-waste technology of binders and related materials using industrial waste]. Cement and its Applications. 2001. No. 1. Pp. 20–22. (rus).
 13. Entin Z.B. K voprosu o klinkeroobrazovanii pri skorostnom obzhige [Towards clinker formation under fast firing conditions]. Tekhnologicheskie svoistva spetsial'nykh tsementov. NIITsement Publ., 1967. Pp. 144–153. (rus)
 14. Volkonskii B.V., Makashev S.D., Shteiert N.P. Tekhnologicheskie, fiziko-khimicheskie i khimicheskie issledovaniya tsementnykh materialov [Technological, physicochemical and chemical analyses of cementations materials]. Moscow : Stroyizdat Publ., 1972. 312 p. (rus)
 15. Taylor H.F.W., Telford T. Cement chemistry, 2nd edition, London, 1997. 459 p.

Full text | (1.65 Mб)