ТУББУИС дахь спорт

ТУББУИС дахь спорт

ТУББУИС дахь спортын амьдрал маш олон янз бөгөөд та сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, гар бөмбөг, хоккей, цана, гар тулааны төрөл, хөнгөн атлетик, тухай өргөх, ширээний теннис, шатар зэрэг төрлийг багтаасан 20 спортын төрлөөс дуртайгаа сонгож болно.

ТУББУИС-ийн тамирчид бүс нутаг, үндэсний хэмжээний тэмцээнүүдэд оролцон шагнал байранд ордог юм.