Мэргэшүүлэх сургалт


ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор

ТУББУИС-ийн их сургуулийн цогцолбор нь 12 барилга байгууламж, лаборатори, орчин үеийн эрдмийн номын сан, оюутны тансаг сайхан нийтийн байр, зоогийн газар, эрүүлжүүлэн бялдаржуулах ба спортын төв зэргээс бүрдэнэ. Орчин үеийн хичээлийн танхим, лабораториуд нь уужим том, суралцах таатай нөхцөлтэй бөгөөд орчин үеийн тоноглолоор сайн тоноглогдсон юм.

Мэргэшүүлэх сургалт

Код Мэргэжил
08.05.01_01  Өндөр барилга байгууламж
08.05.01_02 
Нисэх буудал , авто зам болон тусгай байгууламжын барилга
08.05.03 
Авто зам , гүүр, болон нүхэн гарцны сэргээн засварлалт байгуулалт ашиглалт
    
23.05.01_01    Автотээвэрийн хэрэгсэл болон трактор
23.05.01_02  Өөрөө өргөн тээвэрлэлт , барилга, зам засварын машин тоног төхөөрөмж