Боловсрол

Томскийн барилга архитектурын улсын их сургууль – Их сургуулийн цогцолбор нь геодези газарзүйн дунд мэргэжлийн боловсролын техникумтай.

Манай сургуульд ойролцоогоор өдрийн сургалтаар 5н факультет-д 5000-с их оюутнууд, оройн ангид 2000 оюутан суралцаж байна. Мэргэжлийн бэлтэл бүх шатны 81 чиглэлээр явагдаж байна.ТБАИУС-н сургалт орос хэл дээр явагдаж байна. Гадаадын мэргэжилтнүүд уригдсан зочид лекц унших болон, семинарын хичээлүүдийг англи хэл дээр явуулдаг.

Сургалтын болон шинжлэх ухааны

Боловсролын болон шинжлэх ухааны 600 гаруй багш, түүний дотор 90 шинжлэх ухааны доктор, 300-с илүү шинжлэх ухааны кандидат ажиллаж байна. Их сургууль нь барилгын материалын судалгааны хүрээлэн, РПИ, ИЗИДО,ИНО-тай. Мөн түүнчлэн барилга архитектурын инкубатортай.

Сибирийн Холбооны тойргийн Хойд бүсийн бүс нутгийн мэргэжлийн их сургууль юм.

Манай сургууль нь Британийн хүрээлэнгийн олон улсын магадлан итгэмжлэлийг батлагдаж, бакалавр, магистр мэргэжлийн чиглэлийн "Барилга" сургалтын хөтөлбөрөөр олон улсын хүлээн зөвшөөрөх гэрчилгээ авсан байна.

Их сургууль маань Огиаски болон Ульсанскийн их сургуулиудтай байнгын болон бүтээлч харилцаатай.