Боловсролын байгууллагын талаарх мэдээлэл

Томскийн барилга архитектурын улсын их сургууль (ТБАУИС)

Их сургуулийн цогцолбор нь геодези газарзүйн дунд мэргэжлийн боловсролын коллежтой.

Боловсролын байгууллагуудын үүссэн хугацаа

  • ЗХУ-н сайд нарын зөвлөлийн 1952 оны 1 сарын 19ны тогтоол дээр үндэслэн , ЗХУ-н их дунд боловсролын сайдын 1952 оны 06 сарын 05 дах өдрийн №928 дугаар тушаалаар  Томскийн  барилгын инженерийн бэлтгэлийн дээд сургуулийг үүсгэн байгуулсан.
  • ЗХУ-н соёлын яамны сайдын 1953 оны 8 дугаар сарын 24ны №1472 дугаар тушаалаар Томскийн барилгын инженерийн бэлтгэлийн дээд сургуулийг Томскийн барилгын инженерийн дээд сургууль болгон нэрийг нь өөрчилсөн.
  • 1993 оны 6 сарын 21 ны №41 дугаар тушаалаар Томскийн барилга архитектурын улсын академи болгон нэрийг нь өөрчилсөн.
  • 1997 оны 3 сарын 19ны №429 дугаар тушаалаар академийг Томскийн барилга архитектурын улсын их сургууль (ТБАУИС) болгон өөрчилсөн.

Боловсролын байгууллагын үүссэн тухай мэдээлэл

Их сургуулийн үүсгэн байгуулагч нь ОХУ юм.

ОХУ-н боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас өгсөн бүрэн эрхийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Дарга: Ли­ва­нов Дмит­рий Вик­то­ро­вич – ОХУ-н боловсрол шинжлэх ухааны яамны сайд

Албан ёсны хаяг: Орос улс, 125993, Москва хот, Төв холбооны дүүрэг, Тверскийн гудамж, 11 байр

Үүсгэн багуулагчтай холбогдох утасны дугаар: +7-495-539-55-19, факс +7-495-629-08-91

Албан ёсны вэб сайт: ми­но­бр­на­у­ки.рф

Электрон шуудан: info@​mon.​gov.​ru 

Боловсролын байгуулагын байршилын тухай мэдээлэл:

ТБАИУС-н хаяг:

634003, Сибирийн Холбооны дүүрэг, Томск хот, Томск муж , Соляный талбай, байшин 2

Сургуулийн захирал Вла­сов Вик­тор Алек­се­е­вич

Боловсролын байгуулагын ажлын цагийн хуваарийн талаарх мэдээлэл

Ажлын цагийн хуваарь:

Их сургуулийн удирдлага: Даваа-Баасан 08:30-17:30 (цайны цаг 13:00-14:00)

Бямба, ням - амрана

Хичээлийн жил 9 сарын 1-с эхлэнэ. (9 сарын эхний ажлын өдрөөс). Хичээл долоо хоногийн 6 өдөр төлөвлөгөөний дагуу явагдана. Хичээлийн хуваарийн дагуу хичээл эхлэнэ.

Оюутны хичээл 8:20-с эхлэнэ.

Холбоо барих мэдээлэл: 

Боловсролын байгууллагатай холбоо барих дугаарын талаарх мэдээлэл:

Бүртгэл болон гүйцэтгэлийн хяналтын хэлтэс (бичиг хэрэг): +7-3822-65-32-61, факс +7-3822-65-24-22

Захиралын хүлээн авах: +7-382-265-39-67

Боловсролын байгууллагын электрон шуудан:

Захиралын электрон шуудан: rector@​tsuab.​ru 

Электрон шуудан (бичиг хэрэг): canc@​tsuab.​ru   

Боловсролын байгууллагын салбар байршилуудын мэдээлэл:

Их сургуулийн бүрэлдэхүүнд 5н лицензтэй салбар байдаг:

  • Томскийн барилга архитектурын их сургуулийн харьяа Асинский салбар

Хаяг:636800, Сибирийн Холбооны дүүрэг, Томск муж, Асино хот,  Партизаны гудамж, 47.

Салбарын захирал:Ма­луш­ко Ок­са­на Алек­сан­дров­на

Ажлын цагийн хуваарь:

Даваа-Баасан 08:30-17:30 (Цайны цаг 13:00-14:00)

Бямба, ням-амрана

Боловсролын байгууллагын салбартай холбоо барих дугаар: +7-3824-12-38-51

Боловсролын байгууллагын салбарын электрон шуудан: omalushko@​gmail.​com

  • Кемерово мужын Белово хот дах Томскийн барилга архитектурын харъяа салбар

Хаяг: 652644, Сибирийн Холбооны дүүрэг, Кемерово муж, Белово хот , технологийн дүүрэг, 11.

Салбарын захирал:Ша­ве­ри­на Ели­за­ве­та Гри­го­рьев­на

Ажлын цагийн хуваарь:

Даваа-Баасан 08:30-17:30 (Цайны цаг 13:00-14:00)

Бямба, ням-амрана

Боловсролын байгууллагын салбартай холбоо барих дугаар: +7-3845-29-75-42

Боловсролын байгууллагын салбарын электрон шуудан: bftgasu@​mail.​ru

  • Ленинск-Кузнецкий хот дах Томскийн барилга архитектурын харъяа салбар

Хаяг: 652500, Сибирийн Холбооны дүүрэг, Кемерово муж, Ленинск-Кузнецкий , Ки­ши­нев­ский тойрог,  21 A.

Салбарын захирал: Ко­ноп­лян­ский Дмит­рий Алек­се­е­вич.

Ажлын цагийн хуваарь:

Даваа-Баасан 08:30-17:30 (Цайны цаг 13:00-14:00) Сб, вс – вы­ход­ной

Бямба, ням-амрана

Боловсролын байгууллагын салбартай холбоо барих дугаар: +7-3845-65-35-04

Боловсролын байгууллагын салбарын электрон шуудан: : lktgasu@​mail.​ru

  • Кемерово мужын Новокузнецз хот дах Томскийн барилга архитектурын харъяа салбар

Хаяг: 652500, Сибирийн Холбооны дүүрэг, Кемерово муж, Новокузнецк хот, День Шахтера-н гудамж, 15 А

Салбарын захирал: Феш­ко­ва Елена Вла­ди­ми­ров­на

Ажлын цагийн хуваарь:

Даваа-Баасан 08:30-17:30 (Цайны цаг 13:00-14:00) Сб, вс – вы­ход­ной

Бямба, ням-амрана

Боловсролын байгууллагын салбартай холбоо барих дугаар: +7-3843-31-90-06

Боловсролын байгууллагын салбарын электрон шуудан: feshkova@​rambler.​ru

  • Стрежевой хот дах Томскийн барилга архитектурын харъяа салбар

Хаяг: 636762, Сибирийн Холбооны дүүрэг, Томск муж, Стрежевой хот, Ермакова гудамж, 127 A.

Салбарын захирал:Фо­ми­на Ва­лен­ти­на Гри­го­рьев­на

Ажлын цагийн хуваарь:

Даваа-Баасан 08:30-17:30 (Цайны цаг 13:00-14:00) Сб, вс – вы­ход­ной

Бямба, ням-амрана

Боловсролын байгууллагын салбартай холбоо барих дугаар: +7-3825-93-07-00

Боловсролын байгууллагын салбарын электрон шуудан: tgasy@​strj.​tomsk.​ru