Их сургуулийн тухай

Их сургуулийн тухай

Томскийн уран барилга-барилгын улсын их сургууль нь 1952 онд байгуулагдсан юм. Өнөөдөр тэрээр дээд боловсролтой уран барилгачид, иргэний барилгын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг улс үндэсний тэргүүлэгч сургуулийн нэг болсон билээ.

Тус их сургуульд 87 профессор, доктор, 304 доцент, дэд эрдэмтэн ажиллаж байна. Манай сургуульд 8000 гаруй оюутан суралцаж, нийт 1532  багш, ажилтан ажиллаж байна. Өндөр мэргэшилтэй 600 гаруй багштай  42 тэнхимд  сургалтаас гадна эрдэм шинжилгээний судалгаа явуулж байна.

Манай их сургууль нь олон түвшингийн сургалтын системээр сургалтаа явуулж байна. Үүнд:  Бакалаврын сургалтын 25 программ (4-5 жил), Мэргэшүүлэх сургалтын 3 программ (5-6 жил), Магистрантурын 19 программ (Бакалаврын программыг дүүргэсэнээс хойш 2 жил).

Тус их сургуулийн төгсөгчид ихээхэн эрэл хэрэгцээтэй байдаг юм. Тэд барилгын компани,  төлөвлөөгөөний байгууллага, зам барилгын салбар, мод бэлтгэл, мод боловсруулах үйлдвэрлэл, орон сууц нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний цогцолбор, уран барилга, иргэний барилгын шинжээчдийн байгууллага зэрэгт амжилттай ажиллаж байна. 

Томскийн уран барилга-барилгын улсын